Nápověda

Co znamená štítek „schváleno ČBK pro liturgii“?

Liturgická hudba není vázaná na určitý hudební nástroj nebo hudební styl, ale úzce souvisí s liturgickým děním, takže pomáhá objevit plný význam obřadů, ze kterých sama získává hodnotu. Je integrální a nezbytnou součástí liturgie a má tedy svá pravidla.

Mnohá z nich najdete v dokumentu našich biskupů Výběr hudby k bohoslužbám – Směrnice ČBK pro používání liturgické hudby při bohoslužbách, zvláště ve vztahu k mládeži.

Štítek znamená, že takto označenou píseň je možné pro danou část mše svaté použít, protože získala potřebné schválení liturgické komise České biskupské konference.