Tobě, Pane, Králi náš

103

Autor překladu neznámý

Skrýt akordy
R:  Tobě, Pane,   Králi náš,
toužím zpívat   píseň chvály.
Tobě, Pane,   Králi náš,
poklonit se   lásce Tvé.
1.  Tvé stvoření,   Tvé stvoření,
andělé a   svatí, andělé   a svatí,
země i   vesmír, země   i vesmír
Pána svého   chválí.
2.  Rosa a   déšť, rosa   a déšť,
slunce a   luna, slunce   a luna,
hvězdy zářící,   hvězdy zářící
Pána svého   chválí.
3.  Oheň a   žár, oheň   a žár,
jíní a   sněhy, jíní   a sněhy,
teplo a   chlad, teplo   a chlad
Pána svého   chválí.
4.  Noci a   dni, noci   a dni,
temnota i   světlo, temnota   i světlo,
blesky ohnivé,   blesky ohnivé
Pána svého   chválí.
5.  Vrchy a   hory, vrchy   a hory,
rostliny země,   rostliny země,
ptactvo nebeské,   ptactvo nebeské
Pána svého   chválí.
6.  Národy země,   národy země,
služebníci Páně,   služebníci Páně,
všichni tvorové,   všichni tvorové
Pána svého   chválí.
Zpěvník ProScholy.cz 2024