Půvab

Skrýt akordy
1. 
A mi Skrýváš   C píseň, co   F maj zpívá o   mém   A mi půvabu u   potoka   G v květinách.
A mi Udiven,   C zírám,   F maj nejsem hoden   A mi výrazu půvab.   G
A mi Zpíváš   G o mně,   F víš snad   přeci,   A mi jsem jen   G člověk   F přebytečný,
A mi Nedo G kážu   F být dost   vděčný, jenom   chválu   G vzdávám.
R: 
D mi Chválím   C a   B maj zpívám, ať   F nám nepřes A mi tává
a   D mi září   C to   B maj svítání,   F dnes je   ten   A den,
kdy   D mi kráčí k   C nám   B maj vítězství,   F král, který   A mi hlásá.
D mi Jsem, kte C   B maj jsem,   F Imanu A el.
Zpěvník ProScholy.cz 2024