Velký pátek

1121

Autor: Jan Vaněk

A m lest, Pa ne, mám ru ce A m Mám 1. bo čích v o F A sus 2 kříž Tvůj tmou stál, A m F ne. Pa né, prázd E sus 4 pod ral. E 5 E A m ten ho můj hřích, D m mám ne, ne, mám mám A m hu, hu, Pa Pa nou sil Mám A m 2. F tou tou ci v srd Mám Mám hřích, Můj A sus 2 á á A m pláč můj Pa Pa ne. ne. tou F hu, hu, tou kdes ral. u tam, E sus 4 5 E při D m bít A m svět svět se se se smál, F svět den smál, smál, ten E Ten den den Ten den A m R: Ten chá chá pal. pal. ne ne C 5 a já, ten ten G svět pal chá ne to den den E ži ži co co co svůj svůj vot svůj 5 5 5 za za vot dal. dal. pro pro F šem, šem, byl Ji byl byl šem, Ji Ji D m snad snad jsem A sus 2 jsem spal spal rát. 3 3 3 3 3 to to krát. li lik A m den den Ten á Ten byl byl byl F šem, 5 Ji Ji Ji A m Ten ten Ten den den den D m dal. pro pro A m dal. ži ži za za vot vot 5 5 5 D m šem, šem, svůj E svůj co co co svůj Pa ne, vím, A m pro srd ce A m Vím, 3. za mě, šel jsi F A sus 2 soud, Tvůj Tvůj trest, A m F ne. Pa né, prázd E sus 4 kří že nést. E 5 E A m hu měl D m vím, ne, ne, vím vím A m čím, čím, Pa Pa den Vím, A m 4. F kři kři le stá Vím Vím kříž Na A sus 2 á á A m kou s lás Pa Pa ne. čím, ne: kři F čím, kři ta svou. nu ce i E sus 4 5 E ry D m zí, A m svět svět se se se smál, F svět den smál, smál, ten E Ten den den Ten den A m R: Ten F já, pal. pal. a 5 byl Ji byl byl G ten ten den den ne pal C ne chá chá svět chá ne to dal. A m dal. vot vot ži ži pro pro za za 5 5 5 den den Ten Ten Ji Ji šem, D m svůj svůj svůj E šem, šem, co co co D m A m krát. rát. 3 3 3 3 3 ten Ten Ten den den den á spal spal lik li to to jsem snad jsem A sus 2 snad ži ži za pro pro vot vot za svůj svůj svůj co co co E 5 5 5 5 A m dal. dal. F byl šem, D m šem, šem, Ji byl byl Ji Ji
Skrýt akordy
1.  A m Mám v   očích   F add9 bolest, Pane,
A m Mám ruce   F add9 prázdné, Pane.
A m Tvůj   A m /H kříž tmou   A m /C stál,
můj   D m hřích, ten   ho podpí E ral.   E 4   E
2.  A m Mám v   srdci   F add9 touhu, Pane,
A m mám silnou   F add9 touhu, Pane,
A m můj   A m /H hřích, můj   A m /C pláč
D m přibít tam,   kdes   E umíral.
R:  Ten   A m den, svět   se   F maj smál,
ten   G den, svět   to nechá C maj pal
a   F já, já   byl Jidá D m šem,
co   E svůj život   zaprodal.   A m
Ten den,   spal jsem   snad   A m /H
tolik A m /C rát.   D m
Ten   F maj den, já   byl Jidá D m šem,
co   E svůj život   zapro A m dal.
3.  A m Vím, šel   jsi   F add9 za mě,   Pane,
A m vím, pro   srdce   F add9 prázdné, Pane.
A m Tvůj   A m /H soud, tvůj   A m /C trest,
  D m měl tíhu   kříže   E nést.
4.  A m Vím, stále   F add9 křičím, Pane,
A m vím, denně   F add9 křičím, Pane:
A m ,,Na   A m /H kříž s   A m /C láskou
D m ryzí, i   ta má   cenu   E svou!"
R2:  Ten   A m den, kdy   ses   F maj bál,
ten   G den, kdy   jsi umí C maj ral.
Tvůj   F hlas, ten   mi odpouš D m těl
a   E já, já   ho nevní A m mal.
Ten den,   spal jsem   snad   A m /H
tolik A m /C rát.   D m
Ten   F maj den, ty   jsi odpou D m štěl
a   E já Tě   nevní A m mal.
Zpěvník ProScholy.cz 2024