Kříž k nebi tam ční

1127

Autor neznámý

Skrýt akordy
R:  E Kříž k   nebi tam   Gb m ční, na   něm   E on umí A rá ještě   E mlád,
abys   H 7 ty mohl   žít, aby   ses ty   mohl smát   a ještě   E mohl mít   rád.
E Kříž k   nebi tam   Gb m ční, na   něm   E on umí A rá ještě   E mlád,
abys   H 7 ty mohl   žít a   mít   E rád, abys   H 7 ty mohl   žít a   mít   E rád.
1.  E Sám a   H 7 sám tu   E noc Ježíš   H 7 byl,
E krvavou   H 7 pouť mu   E člověk připravil,
všechen   A hřích, bolest   a   E žal,
tiše   A šel a   nezou E fal,
to slovo   H 7 láska nezra A dil,
pro slovo   H 7 láska život   A svůj H 7  polo E žil.
R:  E Kříž k   nebi tam   Gb m ční, na   něm   E on umí A rá ještě   E mlád,
abys   H 7 ty mohl   žít, aby   ses ty   mohl smát   a ještě   E mohl mít   rád.
E Kříž k   nebi tam   Gb m ční, na   něm   E on umí A rá ještě   E mlád,
abys   H 7 ty mohl   žít a   mít   E rád, abys   H 7 ty mohl   žít a   mít   E rád.
2.  E Sám a   H 7 sám, nesl   E celý   H 7 svět,
E na poušti     H 7 vzrostl   E jeho lásky   květ
A zou pro   žízni E vé,
léka A řem co   srdce   E
z temnoty   H 7 hříchu vykou A pil,
pro srdce   H 7 mé on   život   A svůj H 7  polo E žil.
R:  E Kříž k   nebi tam   Gb m ční, na   něm   E on umí A rá ještě   E mlád,
abys   H 7 ty mohl   žít, aby   ses ty   mohl smát   a ještě   E mohl mít   rád.
E Kříž k   nebi tam   Gb m ční, na   něm   E on umí A rá ještě   E mlád,
abys   H 7 ty mohl   žít a   mít   E rád, abys   H 7 ty mohl   žít a   mít   E rád.
3.  E Dnes je   H 7 svět plný   E rozpo H 7 rů,
E nehledá   H 7 tam pod   E křížem oporu,
jeho   A "já" však   nemá   E cíl,
umí A rá pod   tíhou   E vin,
to slovo   H 7 láska usí A ná,
když člověk   H 7 mu srdce   A své H 7  zaví E rá.
R:  E Kříž k   nebi tam   Gb m ční, na   něm   E on umí A rá ještě   E mlád,
abys   H 7 ty mohl   žít, aby   ses ty   mohl smát   a ještě   E mohl mít   rád.
E Kříž k   nebi tam   Gb m ční, na   něm   E on umí A rá ještě   E mlád,
abys   H 7 ty mohl   žít a   mít   E rád, abys   H 7 ty mohl   žít a   mít   E rád.
Zpěvník ProScholy.cz 2024