Budu tě chválit

1130

Autor: Petra Ambrosová

Skrýt akordy
R:  E Budu Tě   A chválit,   E Hospo A dine,   E ve velkém   H 7 shromáždě E ní.   H 7
1.  A Chci chválit   Pána,   E On mi   dal sílu,   Gb m do srdce   vložil
Ab naději, víru,   A naději,   H 7 víru.
2.  A Uzdravil duši,   E obvázal ránu,   Gb m a proto   zpívám:
Ab Raduj se   v Pánu!   A Raduj se   v   H 7 Pánu!
Zpěvník ProScholy.cz 2024