Divotvůrce

1131

Autor: Jan Vaněk

Skrýt akordy
1.  D Nedo A kážu   E m žít bez   Tvé   G lásky planou D cí, stále   A víc a   G víc toužím   A jít za   Te D bou,
jsem jen   A stín, nic   víc,   E m jen živá   G loutka,   D Pane, chci   jen   A s Tebou   stále   E m být.
2.  D Pane, Ty   A z lásky   E m k nám   sesíláš   G Ducha svého.   D Odpusť, že   A nejsme schopni   G pochopit.   A
D Otevřel´s nám   A brány ráje,   E m i naše   G srdce otev D ři, ať   můžem   A s Divotvůrcem   H m věčně žít.
R:  D Jsi Divo A tvůrce,   H m jsi náš   G Pán,   D v Tvém   slově   A moc a   slácu   G nalé H m zám.
D Ty, Divo A tvůrce,   H m vím už   G sám, že   D jen Tvou   A lásku hle D dám.   A
B:  E m Bože, chválu   vzdávám,   G věřit nepřestávám   A v Tvou   milost jedinečnou,
H m lásku neskutečnou.   E m Bože, Divotvůrce,   G jsi náš   mocný Pán,
A buď Ti   chvála, buď   Ti chvála!
Zpěvník ProScholy.cz 2023