Aleluja (Chvalte Pána)

1152

Autor: Karel Komárek

Skrýt akordy
R:  G Aleluja,   D alelu H 7 ja,   E m ale C   D lu G ja!
1.  G Chvalte Pána   C na výsos D tech,
E m chvalte ho   C na obloze   C vzneše D né,   C   D
G chvalte Pána   C bubnem, tan D cem,
E m zpívej C te mu   A m ale D lu G ja.
R:  G Aleluja,   D alelu H 7 ja,   E m ale C   D lu G ja!
2.  Hrajte Pánu   na cimbály,   trubte mu   na police   jásavé,
chvalte ho   i hlasy   svými, zpívejte   mu aleluja!
R:  G Aleluja,   D alelu H 7 ja,   E m ale C   D lu G ja!
3.  Chvalte ho   za hvězdy   nebe, služte   mu v   jeho chrámě   přírody,
dík mu   vzdejte za   tmy, ve   dne, zpívejte   mu aleluja!
R:  G Aleluja,   D alelu H 7 ja,   E m ale C   D lu G ja!
4.  Chvalte Pána   slovem, písmem,   ať mluví   kámen jeho   velebnost,
chvalte ho   vším krásným   dílem, zpívejte   mu aleluja!
R:  G Aleluja,   D alelu H 7 ja,   E m ale C   D lu G ja!
5.  Vítejte ho   s upřímností,   v svých   srdcích zbudujte   mu příbytek,
v ráji   míru se   svatými zpívejte   mu aleluja!
R:  G Aleluja,   D alelu H 7 ja,   E m ale C   D lu G ja!
Zpěvník ProScholy.cz 2024