Teď skryjme se v Pánu

118

Autor překladu neznámý

Skrýt akordy
1.  E Teď   Gb mi 4,7 skryjme se   v   Ab mi 6 Pánu,   Gb mi 4,7
E   Gb mi 4,7 můžeme   Ab mi 6 jít,   Gb mi 4,7
A 2 vstříc   Ab mi 6 novému   Gb mi 4,7 ránu,   Gb mi 4,7     Ab mi 6
A 2 v němž   Ab mi 6 on nám   dal   H 4 žít.
2.  E Proč   Gb mi 4,7 stále se   Ab mi 6 trápíš?   Gb mi 4,7
E V něm   Gb mi 4,7 naději   Ab mi 6 máš.   Gb mi 4,7
A 2 Snad   Ab mi 6 život svůj   Gb mi 4,7 ztrácíš,   Gb mi 4,7     Ab mi 6
A 2 když   Ab mi 6 všechno mu   H 4 dáš?
R:  Pane   E mám Tě   Gb mi 4,7 rád,   Ab mi 6 (mám Tě   Gb mi 4,7 rád,)
Pane   E mám Tě   Gb mi 4,7 rád,   Ab mi 6 (mám Tě   Gb mi 4,7 rád,)
Pane   E mám Tě   Gb mi 4,7 rád,   Ab mi 6 (mám Tě   Gb mi 4,7 rád,)
Pane   E mám Tě   Gb mi 4,7 rád.   Gb mi 4,7     Ab mi 6     A 2     Ab mi 6     H 4
3.  E Chceš   Gb mi 4,7 bohatství   Ab mi 6 získat,   Gb mi 4,7
E chceš v   Gb mi 4,7 naději   Ab mi 6 stát?   Gb mi 4,7
A 2 Tak   Ab mi 6 pojď k   hrobu Kri Gb mi 4,7 sta,   Gb mi 4,7     Ab mi 6
A 2 ať s   Ab mi 6 ním můžeš   H 4 vstát!
R:  Pane   E mám Tě   Gb mi 4,7 rád,   Ab mi 6 (mám Tě   Gb mi 4,7 rád,)
Pane   E mám Tě   Gb mi 4,7 rád,   Ab mi 6 (mám Tě   Gb mi 4,7 rád,)
Pane   E mám Tě   Gb mi 4,7 rád,   Ab mi 6 (mám Tě   Gb mi 4,7 rád,)
Pane   E mám Tě   Gb mi 4,7 rád.   Gb mi 4,7     Ab mi 6     A 2     Ab mi 6     H 4
Zpěvník ProScholy.cz 2023