Skrýt akordy
R:  Jsem všechno   co ne D máš, jsem   všechno co   hle E m dáš.
Řekni to   lidem   A všem, řekni   to lidem   D všem.
Řekni, že   v srdci   tvém byla   tma černá   E m noc.
Uprostřed noci   A té vyšla   hvězda na   po D moc.
1.  Neměl jsem   E m sílu se   A s životem   D rvát,
na půli   E m cesty vždy   A zůstal jsem   D stát.
Zvedal jsem   D 7 zoufale svůj   těžký   G kříž,   G m
náhle jsem   D uslyšel   A 7 jméno Je D žíš.
R:  Jsem všechno   co ne D máš, jsem   všechno co   hle E m dáš.
Řekni to   lidem   A všem, řekni   to lidem   D všem.
Řekni, že   v srdci   tvém byla   tma černá   E m noc.
Uprostřed noci   A té vyšla   hvězda na   po D moc.
2.  Nikdy jsem   E m nevěděl,   A co je   to   D hřích.
Poznal jsem   E m v světě   jen   A slzy a   D smích.
Až když   jsem,   D 7 Pane můj,   našel   G Tebe,   G m
viděl jsem   D jasně, jak   A 7 hřích můj   D zebe.
R:  Jsem všechno   co ne D máš, jsem   všechno co   hle E m dáš.
Řekni to   lidem   A všem, řekni   to lidem   D všem.
Řekni, že   v srdci   tvém byla   tma černá   E m noc.
Uprostřed noci   A té vyšla   hvězda na   po D moc.
3.  Vezmi svůj   E m kříž a   pojď   A po cestě   D mé.
Dej mi   své   E m trápení,   A my dojde D me,
Tohle mi   D 7 Ježíš řek   G a já   jsem   G m šel,
denska už   D dobře vím,   A 7 že pravdu   D měl.
R:  Jsem všechno   co ne D máš, jsem   všechno co   hle E m dáš.
Řekni to   lidem   A všem, řekni   to lidem   D všem.
Řekni, že   v srdci   tvém byla   tma černá   E m noc.
Uprostřed noci   A té vyšla   hvězda na   po D moc.
Zpěvník ProScholy.cz 2024