Můj Pán všechny svolá

1334

Autor neznámý

Skrýt akordy
R:  Můj   D Pán A 7  všechny   D svolá
ráno, až   se rozed E m ní,   A 7
můj   D Pán   D 7 všechny svo G
ráno   D v ten   A 7 den posled D ní.
1.  Uslyšíš pak,   G 6 jak z   hrobů   D temných
stoupá mu   Gb m vstříc   H m chvalozpěv   E m ěrných.
A 7 Můj   D Pán D 7  všechny   G svolá G m
ráno   D v ten   G den posled D ní.   G   D
R:  Můj   D Pán A 7  všechny   D svolá
ráno, až   se rozed E m ní,   A 7
můj   D Pán   D 7 všechny svo G
ráno   D v ten   A 7 den posled D ní.
2.  Uvidíš pak,   jak pláčou   hříšní,
padají v   prach králové   pyšní.
Můj Pán   všechny svolá
ráno v   ten den   poslední.
R:  Můj   D Pán A 7  všechny   D svolá
ráno, až   se rozed E m ní,   A 7
můj   D Pán   D 7 všechny svo G
ráno   D v ten   A 7 den posled D ní.
3.  Zajásáš pak,   až skončí   boje.
Zbaveny pout   jsou ruce   tvoje.
Můj Pán   všechny svolá
ráno v   ten den   poslední.
R:  Můj   D Pán A 7  všechny   D svolá
ráno, až   se rozed E m ní,   A 7
můj   D Pán   D 7 všechny svo G
ráno   D v ten   A 7 den posled D ní.
Zpěvník ProScholy.cz 2024