Na cestu s námi

1458

Autor neznámý

Skrýt akordy
1.  /: Na   cestu   C s námi   :/
/: vyjdi   A m Pane, :/
/: My   ne F smíme, :/
/: na   místě   G stát, :/
/: Když   zblou C díme, :/
/: Podej   A m ruku, :/
/: Když   upad F neme, :/
Pomoz   G nám.   G 7
R:  /: A   do   C srdce, :/
/: svého   A m doveď, :/
F Do- G o-veď   C nás.   G 7
2.  Zažeň   C smutek, navrať   A m radost,
osla F beným dodej   G sil,
bychom   C jiným nést   po A m mohli
tíhu   F kříže, přes   ten   G svět.   G 7
R:  /: A   do   C srdce, :/
/: svého   A m doveď, :/
F Do- G o-veď   C nás.   G 7
3.  Když k   Je C žíši odej A m deme,
ať ne F pláče pro   nás   G žádný,
vždyť my   C přece žít   s ním   A m chceme,
k jeho   F chvále navěky   G žít.
Zpěvník ProScholy.cz 2024