Nech se vést

165

Autor: Filip Mana

Skrýt akordy
1.  C Když   G vládne   A mi strach,
máš pocit,   že   F bloudíš   G na ces C tách,
trním se   C brodíš a   G nemáš   A mi cíl,
máš pocit,   že tě   F tvůj Bůh   G opust C il,
nech se   C vést   G     A mi dál,
nech se   F vést   G     C dál,
nech se   C vést   G     A mi dál,
nech se   F G é C ést…
(mezihra)
2.  C G sí-li tě   drak,   A mi
po nocích   F tíš   G hříchu pach,
C v bahně   se   C topíš a   G neznáš mír,
A mi však Ježíš     F nikdy   G neopus C til.
R:  Tak jenom   C dál   G nech se   A mi vést,
Bohem   F dál   G nech se   C vést,
světlem   C dál   G nech se   A mi vést,
po cestě   F dál   G nech se   C vést.
3.  C Když   G přijde   A mi mrak,
slza za   slzou   F prší   G po kap C kách,
láskou se   C trápíš,   G co teď   s   A mi tím,
do srdce   se   F vkrádá   G temný   C stín.
Nenech ho   C vlézt   G     A mi dál,
nenech ho   F vlézt   G     C dál,
nenech ho   C vlézt   G     A mi dál
a nech   se   F G é C ést…
R:  Tak jenom   C dál   G nech se   A mi vést,
Bohem   F dál   G nech se   C vést,
světlem   C dál   G nech se   A mi vést,
po cestě   F dál   G nech se   C vést.
4.  Tělo na   čas   C změ G ní se   v   A mi prach,
to ale   konec   F není,   G neměj   C strach.
Myšlenkou   C pouhou,   G silnou   A mi touhou
nech se   F G é C ést…
Zpěvník ProScholy.cz 2024