Skrýt akordy
1.  D m Blaze chudým   F všem,
C blaze chudým   G všem,
blaze   D m v duchu   chudým   F všem,
ať to   C každý   G ví.
Je D m jich je   svatá   F zem,
je C jich je   svatá   G zem,
je D m jich je   F nebeské   C královs G tví.
2.  D m Blaze plačí F cím,   C blaze plačí G cím, blaze   D m lidem plačí F cím, ať   to   C každý   G ví.
D m Blaze proto   F těm, až   C uzří svatou   G zem, až   D m uzří svatou   F zem, Pán   je   C potě G ší.
3.  D m Blaze tichým   F všem,   C blaze tichým   G všem, blaze   D m tichým lidem   F všem, ať   to   C každý   G ví.
Oni   D m dostanou svou   F zem,   C dostanou svou   G zem, oni   D m dostanou svou   F zem za   C dědic G tví.
4.  D m Ti, kdo   hlado F ví,   C ti, kdo   hlado G ví, ti,   kdo   D m žízní, hlado F ví po   sprave C dlnos G ti,
D m ať to   každý   F ví,   C ti se   nasy G tí,   D m ti se   nasy F tí, všeho   C je dos G ti.
5.  Milo D m srdným blaze   F těm, milo C srdným blaze   G těm, milo D m srdným blaze   F těm, ať   to   C každý   G ví,
D m blaze proto   F těm, proto   C říkám   G všem, neboť   D m oni   F dojdou milo C srdenst G ví.
6.  Kdo   D m mají srdce   F čisté, ti,   kdo   C čisté srdce   G maj, kdo   D m čisté srdce   F maj jak   letní   C obloha,   G
D m blahoslave F ní,   C blahoslave G ní neboť   D m oni,   F vím, uvi C dí Bo G ha.
7.  D m Blahoslave F ní, kdo   C pokoj rozná G ší,   D m ti své   královs F tví také   C dobu G dou,
D m neboť říkám   F vám,   C neboť říkám   G vám,   D m syny Boží F mi nazvá C ni bu G dou.
8.  D m Blaze   F těm, kdo   jsou   C pronásledo G váni   D m pro sprave F dlnost, ať   to   C každý   G ví,
D m štěstí nalez F nou,   C štěstí nalez G nou, neboť   D m jejich je   F nebeské   C královs G tví.
9.  D m Když vás   kvůli   F mně   C hodně budou   G bít a   D m když vás   kvůli   F mně lžemi   C potu G pí,
D m radost pro   lás F ku,   C nenechte si   G vzít, vždyť   D m chcete přece   F žít v   Božím   C královs G tví.
Zpěvník ProScholy.cz 2023