Herodes

1927

Autoři: Josef Hrubý, Učedníci

Skrýt akordy
1.  A m Proč ten   šum tak   náhle lidem   hnul,
proč můj   F zrak na   hvězdě ustrnul,
kdo   G ví, kdo   A m zná.
Kdo je   v této   zemi mocnější,
kdo můj   trůn   F získat chce   ze strany   protější,
kdo   G ví, kdo   E zná.
R:  Všichni   F volají:   G "Přichází král".   A m
Raděj   F každému   G hlavu bych   sťal.   A m
Co a   F kde se   teď   G mohlo jen   stát,   A m
o svůj   F trůn že   G musím se   A m bát.
2.  A m Prý král   židovský se   narodil,
tak abych   F šel,
abych se   mu poklonil   i   G já, i   A m já.
Mudrcové nic   už nedbejte,
do paláce   F za ním   teď rychle   spěchejte,
  G vím, kam   dary své   mu   E dám.
R:  Všichni   F volají:   G "Přichází král".   A m
Raděj   F každému   G hlavu bych   sťal.   A m
Co a   F kde se   teď   G mohlo jen   stát,   A m
o svůj   F trůn že   G musím se   A m bát.
3.  A m Herodes začal   se o   žezlo bát,
jeho   F krutost zas   dostala hlad.
Vezmi   G Marii,   A m Dítě; Egypt   ukryje vás,
až ti   F řeknu, tak   vrátíš se   zas.
Vezmi Marii,   Dítě; Egypt   ukryje vás,
až ti   G řeknu, tak   vrátíš se   E zas.
R:  Všichni   F volají:   G "Přichází král".   A m
Raděj   F každému   G hlavu bych   sťal.   A m
Co a   F kde se   teď   G mohlo jen   stát,   A m
o svůj   F trůn že   G musím se   A m bát.
Zpěvník ProScholy.cz 2023