H být bo žím tem Je 1. E A krás ot ho ce mít. A své H hu a E v Bo H nad svě tem le A On E stá či H žít. v Je ho smím A a E den no zpí vám C m kaž tak A R: tří je mu C m pa ži vot A Bo své, H hu ly chvá H tné, le ra dos kde mi A chví i pláč můj, tam svou E mo po C m čí, ly ne sta vra se na cím, vždyť jen H vždy há, k ně mu C m srd ce E zná. E on ce zná, H srd dát H Je šem ží se vést Je 2. sné A E krá bi k ne H výš. A pat stou jen a s Ním E ku H Ma znát mat ri i A krás Je E zlem před A hle dat skrýš. u E a den no zpí vám H A R: tak kaž C m tří je mu pa C m ži vot Bo A své, H hu ly chvá H tné, le ra dos kde mi chví A i pláč můj, tam svou mo E po C m čí, ly ne sta vra se na cím, vždyť jen vždy C m H k ně mu há, srd ce zná. E on E ce zná, H srd
Skrýt akordy
1.  Je   E krásné   A být Božím   H dítětem
a   E v Bohu   A svého Otce   H mít.
On   E stále   A vítězí   H nad světem
a   E já smím   A v Jeho   péči   H žít.
R:  A tak   Db m každý nový   den
zpívám   A Bohu chvály   H své,
Jemu   Db m patří život   můj,
pláč i   A chvíle radost H né,
kde mi   Db m síly nestačí,
tam Svou   E mocí pomá H há,
k Němu   Db m vždy se   navracím,
vždyť jen   E On mé   srdce   H zná, srdce   E zná.   A
2.  Je   E krásné   A Ježíšem   H dát se   vést
a s   E Ním jen   A stoupat k   nebi   H výš.
Je   E krásné   A znát matku   H Marii
a   E u ní   A před zlem   hledat   H skrýš.
R:  A tak   Db m každý nový   den
zpívám   A Bohu chvály   H své,
Jemu   Db m patří život   můj,
pláč i   A chvíle radost H né,
kde mi   Db m síly nestačí,
tam Svou   E mocí pomá H há,
k Němu   Db m vždy se   navracím,
vždyť jen   E On mé   srdce   H zná, srdce   E zná.   A
Zpěvník ProScholy.cz 2024