Předpověď o utrpení

2014

Autoři: Josef Hrubý, Učedníci

Skrýt akordy
P:  E m   D   E m
1.  Ještě smím   tu s   vámi   G být,
ještě   D smím tu   víno   E m z kalichu   pít,
než   C přijde onen   D den,
pravý   G k lásky   obě D tem.
2.  Ještě   E m smí hlas   můj tu   G znít,
ještě   D říkat smím,   co je   to   E m věčně dál   žít,
lásky   C dar jak   D dát
a pro   G Otec má   nás   D rád.
3.  Jeru E m zalém v   dáli   G ční,
tam   D stát se   má, co   E m nikdo neví,
jen   C já a   Otec   D můj,
Bože,   G jen se   nevzda D luj.
4.  E m Syn Tvůj   chce tam   G jít,
D tam, kde   budou   E m bičem ho   bít,
C pak ukřižo D ván,
po třech   G dnech zas   přijde k   D vám.
M:  E m   D   E m   G   D   E m
Zpěvník ProScholy.cz 2023