Skrýt akordy
R:  D Pán volá   A všechny spolu
E m 7 brát chléb   zjed G noho stolu.
1.  Kdo chceš   D žít, tak   přistup blí A ž,
E m 7 nastav   G dlaň,
sy D tým, kdo   seš na   ob A tíž,
E m 7 silným se   G staň.
2.  Kdo své   D břímě musí   A nést
E m 7 a s   boles G tí,
ať se   D Bohem nechá   A vést
E m 7 za štěs G tím.
3.  Kdo cestu   D pravou hledal   déle než   by   A chtěl,
E m 7 přistup   G hned,
kdo to,   co   D potřebuje dříve   nevě A děl,
E m 7 ber tento   G chléb.
Zpěvník ProScholy.cz 2024