Jakápak to zvěst

2156

Autor: Petr Pololánik

Skrýt akordy
1.  /: Jakápak   to zvěst   nebeská
přichází k   nám zrovna   dneska? :/
/: Přichází   dnes Spasitel   k nám,
stává on   se člověkem   sám. :/
2.  /: Co   za zprávu   přeradostnou
oznámit nám   andělé jdou?   :/
/: Do   jesliček svého   Syna
Prozřetelnost položila.   :/
3.  /: Kdopak   tomu porozumí,
kdopak tohle   chápat umí?   :/
/: Ukáže   nám, jak   máme žít
pro království,   kudy tam   jít. :/
4.  /: Co   jsou to   za divné   zprávy,
nemůžou být   z lidské   hlavy? :/
/: Tak   už dávno   Písmo praví,
že přijde   ten, kdo   nás uzdraví.   :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024