Skrýt akordy
R:  Kalich Pána   ti je   společenstvím
oběti s   Beránkem.
1.  Co jen   já mohu   svému Pánu   dát
za vše,   co on   pro mě   vykonal.
Přijmu kalich   vykoupení,
budu zpívat   o skutcích   spasení.
R:  Kalich Pána   ti je   společenstvím
oběti s   Beránkem.
2.  Jak cenné   je v   očích Pánových
strádání jeho   dětí,
k nám   syn z   Otce vstal,
k nám   promluvil a   vše,
co nás   tu poutá,   krví smyl.
R:  Kalich Pána   ti je   společenstvím
oběti s   Beránkem.
3.  Já oběť   svou nabízím,
díkůvzdání, jak   jen málo   umím dát   na oltář,
vše, co   mám, ať   má Pán,   abych nechyběl,
abych v   nebi Pána   s vámi   chválit směl.
C:  Kalich Pána   ti je   společenstvím
oběti s   Kristem Ježíšem,
on je   Beránkem, náš   Pán.
Zpěvník ProScholy.cz 2024