Když padám

2191

Autor: Jan Vaněk

Skrýt akordy
1.  H mi Když pad G ám E mi , přijdeš   a   D zachráníš A  mě,
H mi tak proč   s G ám si   připa E mi dám,
D malou   A důvěru   H mi mám. Nezou G fám,
E mi když pokou D ší mě   A ďábel,
H mi vždyť jenom   G Ty jsi   můj   A Pán!
R:  G Otče,   A zachraň mě,
H mi když zoufalství   a strach   zaútočí.
G Otče,   A přijď ke   mně,
H mi už dále   nechci být   v samotě.
G Otče,   A pomoz mi,
H mi už nechci   bloudit v   temnotě.
G Otče,   A vysvoboď mě!   H mi
G Otče,   A zachraň mě,
H mi když zoufalství   a strach   zaútočí.
G Otče,   A přijď ke   mně,
H mi už dále   nechci být   v samotě.
G Otče,   A pomoz mi,
H mi už nechci   bloudit v   temnotě.
G Neboť   A Ty jsi   můj   H mi Bůh!
2.  H mi Pozved G ám   E mi svou hlavu   k   D tobě,   A Hospodine,
H mi a pro G sím o   pomoc   E mi Tvou
D duši   A bola H mi vou. Prosím,   G pomoz
utopit můj   E mi žal v   proudu   D tvojí   A lásky.
H mi Prosím,   G veď mě   stále   A dál!
R:  G Otče,   A zachraň mě,
H mi když zoufalství   a strach   zaútočí.
G Otče,   A přijď ke   mně,
H mi už dále   nechci být   v samotě.
G Otče,   A pomoz mi,
H mi už nechci   bloudit v   temnotě.
G Otče,   A vysvoboď mě!   H mi
G Otče,   A zachraň mě,
H mi když zoufalství   a strach   zaútočí.
G Otče,   A přijď ke   mně,
H mi už dále   nechci být   v samotě.
G Otče,   A pomoz mi,
H mi už nechci   bloudit v   temnotě.
G Neboť   A Ty jsi   můj   H mi Bůh!
3.  H mi Veď mě,   G prosím, Tvojí   E mi cestou.
(...cestou   D Tvojí   A lásky)
H mi Prosím,   G vždy mě   ochra E mi ňuj ( D Pa A ne   H mi můj!)
Prosím,   G nedej, ať   zblou E mi dím
a vždy   mě naveď   na   D svou   A cestu,
(veď mě   dál)
H mi vždyť i   G já jsem   Tvůj   A syn.
R:  G Otče,   A zachraň mě,
H mi když zoufalství   a strach   zaútočí.
G Otče,   A přijď ke   mně,
H mi už dále   nechci být   v samotě.
G Otče,   A pomoz mi,
H mi už nechci   bloudit v   temnotě.
G Otče,   A vysvoboď mě!   H mi
G Otče,   A zachraň mě,
H mi když zoufalství   a strach   zaútočí.
G Otče,   A přijď ke   mně,
H mi už dále   nechci být   v samotě.
G Otče,   A pomoz mi,
H mi už nechci   bloudit v   temnotě.
G Neboť   A Ty jsi   můj   H mi Bůh!
Zpěvník ProScholy.cz 2023