O dobrém pastýři

2192

Autor: Petra Ambrosová

Skrýt akordy
1.  Pane   C můj,   F v okovech   G problémů Tě   C volám
F z vězení   G samoty a   A mi trápení –
v modlit D bách přichá G zíš G 7 .
Neboť   C vím,   F že jenom   G s Tebou   léčky   C zdolám,
F odolám   G vždycky hříchu   A mi vábení,
světlo v   D tmách zazá G ří.
R1:  A mi Dobrý   F pastýři, strážce   svého   C stá G da,
A mi zemřels   F na kříži,   D mi padla smrti   C vlá G da,
Tobě   E mi zpívat chci   a   A mi hrát,
vím, že   E mi máš své   D mi ovce   G rád G 7 !
R2:  F A i   když   G ztratím cestu   C správ A mi nou
F a budu   G nad propastí   C st C 7 át,
F vezmeš svou   G hůl
a půjdeš   C roklí   F zrádnou zachrá C nit
ztracenou   G 7 ovci, co   máš   C rád.
2.  Přichá C zíš,   F Pane, mé   G srdce píseň   C zpívá,
F svou holí   G do mé   cely   A mi udeříš,
pramen   D z ní   G vytrys G 7 ká.
Naplní   C mi   F moji duši   G voda ži C
F a pod   Tvým   G pláštěm svoji   najdu   A mi skrýš,
krásněj D ším svět   se   G zdá!
(R1:)
(R2:)
Zpěvník ProScholy.cz 2024