O Marii

2194

Autor: Petra Ambrosová

Skrýt akordy
P:  C     D     G     C     E mi     D     H mi     E mi     D     C     D     G     C     G     C     G     D     C     G     D
1.  Mari G a, jsi   C růže   E mi s tisícem   C vůní,
Mari G a, jsi   C čistá lili D e.
Matkou   E mi jsi, co   H mi v nebesích   C navěky   D trůní,
která   G v těžkých   chvílích   C života vždy   D s námi   G je.
R:  C Celá   D země ať     G chvá C lí,
E mi celá   D země ať   ti   H mi píseň chvály   E mi zpívá.   D
C Lidé   D z blízka   nebo   G z dá C li ať   G chválí tě   C dál,
G chválí tvou   D lásku   C k   G nám!   D
2.  Pomá G hej nám,   C Matko,   E mi voláme k   C Tobě,
buď na G ší rado C sti příči D nou.
Útě E mi chu dej   všem   H mi plačícím v   C každé zlé   D době,
naše   G srdce ať   u   C Tebe jed D nou spoči G nou.
R:  C Celá   D země ať     G chvá C lí,
E mi celá   D země ať   ti   H mi píseň chvály   E mi zpívá.   D
C Lidé   D z blízka   nebo   G z dá C li ať   G chválí tě   C dál,
G chválí tvou   D lásku   C k   G nám!   D
Zpěvník ProScholy.cz 2024