Hvězda

Skrýt akordy
1.  G Dítě narozené   v jeslích   tiše spí.
Hvězda zářící.   To dítě   září víc!
B:  Tak   D pokloňme se   jemu   C zpěvem   G svým radost D ným,   C   G
D není to   jen dítě,   G je to   ta hvězda   září A cí!
R:  D Sláva na   C výsostech   G Bo D hu   C     G .
D Sláva   C děťátku   G narozené D mu.   C   G
2.  G Duše, zrozená,   v těle   ukrytá.
Dítě, zářící,   radost duši   dá.
3.  E m Nemusel, a   G přesto   A odešel   D z ráje,
mezi   A m vlastní přišel,   G vlastní jej   nepoznali D .
E m Stvořitel   G pouhým   A člověkem   D zván je
kvůli   E m nám,   G     A nám!
Zpěvník ProScholy.cz 2024