Skrýt akordy
1.  Ježíš   D vyvolil si   A dvanáct učed D níků
a říkal:   Nebojte se   G farizejských   D zvyků.
/: Pravda   je jedi G ná a   D ten, kdo   ji   H m zná,
pravou   G láskou   A oplý D vá. :/
2.  Petra,   D Jakuba, Fi A lipa a   On D dřeje,
Tomáše, Matouše,   Ja G na, Bartolo D měje,
/: Jakuba   Alfeo G va, Judu   D Jakubo H m va,
Jidá G še, ta A ké Šimo D na. :/
3.  A spolu   D nerozlučně   A zemí prochá D zeli
a pro   každého vlídné   G slovo, pomoc   D měli.
/: Co   je žal   a   G hřích, co   zas   D radost a   H m smích,
všechny   G učil v   A podoben D stvích. :/
4.  A proto   D z celé   země   A lidé přichá D zeli
a písně   chvály ze   srd G ce Mu   rádi   D pěli.
/: Protože   každý   G ví, On   je   D Uzdrave H m
pro   G nové   A pokole D ní. :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024