Volá nás věčný Pán

2238

Autor: Učedníci

Skrýt akordy
1.  Až ti   jednou bude   nejhůř,
až tě   člověk opustí,
až pocítíš,   že jsi   sám,
až tě   potká neštěstí,
zamyslíš se   nad tím,
zad je   život marností,
chceš-li zbytečností   žít
či radostí.
R1:  Volá nás   věčný Pán,
oporou vše   je nám,
volá nás,   volá nás,
volá nás   věčný Pán.
2.  Kdyby každý   člověk věděl,
co je   láska, sobectví.
Kdyby na   druhého hleděl
s úctou   jen, ne   závistí,
nepoznal by   marnost,
krutý beznadějný   žal,
kdyby věřil,   stojí za   ním
mocný Král.
R2:  Volá nás   věčný Pán,
oporou všem   je nám.
Kdo všechno   kolem stvořil,
od atomu   po vesmír.
Jenom on   je věčné   štěstí, věčný   mír.
3.  Tak jen   neváhej a   zpívej,
píseň, která   nekončí.
Kde je   radost, tam   se přidej,
tam je   láska, přátelství.
Ať tě   matka chová
nebo ať   máš šedej   vlas,
život opři   o tu   nejpevnější hráz.
R2:  Volá nás   věčný Pán,
oporou všem   je nám.
Kdo všechno   kolem stvořil,
od atomu   po vesmír.
Jenom on   je věčné   štěstí, věčný   mír.
R1:  Volá nás   věčný Pán,
oporou vše   je nám,
volá nás,   volá nás,
volá nás   věčný Pán.
Zpěvník ProScholy.cz 2023