On, přítel můj

2270

Autor: D. Vejborová

Skrýt akordy
R:  On přítel   můj, stejně   jak tvůj,
u něj   má každý   svůj klidný   kout.
1.  Nad námi   zář nocí   vede nás,
nezbloudíme na   cestách temnotou.
Kdo jmění   má, sotva   Boha zná,
lépe jemu   svěřit se   do rukou.
R:  On přítel   můj, stejně   jak tvůj,
u něj   má každý   svůj klidný   kout.
2.  On rozjasní   šedost všedních   dní,
uspěchaným dá   v klidu   spočinout.
V opojný   klam marně   utíkám,
jenom Bůh   nám dá   pravou svobodu.
R:  On přítel   můj, stejně   jak tvůj,
u něj   má každý   svůj klidný   kout.
Zpěvník ProScholy.cz 2024