Dnes ve tvém stojíme domě

2299

Autor: Gen Rosso

Skrýt akordy
R:  Dnes ve   tvém stojíme   domě,
zve nás   hlas tvůj,   Pane.
Přicházíme sem   jako děti   tvé.
1.  Až z   nejrůznějších koutů
scházíme se   tu spolu,
tak kdysi   zástup lidí
naslouchal tvému   hlasu.
R:  Dnes ve   tvém stojíme   domě,
zve nás   hlas tvůj,   Pane.
Přicházíme sem   jako děti   tvé.
2.  Až z   předalekých koutů
jsme u   oltáře spolu,
tak jako   praví bratři,
spojeni ve   tvém jménu.
R:  Dnes ve   tvém stojíme   domě,
zve nás   hlas tvůj,   Pane.
Přicházíme sem   jako děti   tvé.
Zpěvník ProScholy.cz 2024