Pokušení

2336

Autoři: Učedníci, Josef Hrubý

Skrýt akordy
1.  C Tak ty   jsi Boží   Syn,
ukaž   F ňáký znamení,
víš,   G já ti   nevěřím,
učiň   F chleba z   kame C ní.
Hle, podívej,   ta věž,
dolů   F vrhni se   a hned,
do G kaž, že   nejsi lež.
- Tvá   F slova jsou   jak   C jed.
2.  C Hle, vidíš   království,
můžeš   F bohatou mít   říš,
to   G vše ti   mohu dát,
když se   mi   F pěkně poklo C níš.
Tak přeci   neváhej,
co   F mít chceš,   jen si   vem
a   G život užívej,
vždyť ti   F patří celá   C zem.
3.  C Chceš chléb   mít, tak   se div,
to   F dávno psáno   jest,
člověk jen   G chlebem není   živ,
tak   F nač tu   chystáš   C lest.
Chceš vidět   z věže   pád
a   F já ti   říkám hned,
psáno:   G Boha, svého   Pána,
ne F budeš pokou C šet.
4.  C Ty palác   svůj si   nech,
i   F zlatou mocnou   říš,
psáno:   G Boha jen   ctít budeš,
jen je F mu se   poklo C níš.
Ti, kdo   za mnou   chtějí jít,
budou i   F pokušení mít,
jen,   G kdo chce   zvítězit,
může   F věčný život   C mít.
Zpěvník ProScholy.cz 2023