Mariin chvalozpěv (Duše má velebí Pána)

2341

Autoři: Učedníci, Josef Hrubý

Skrýt akordy
1.  E Duše má   A velebí   E Pána,
srdce mé   radostí   H zní,
E proroctví   A jsou vyko E nána,
mám Děťátko   H pro králov E ství.
Bůh povýšil   A chudé a   E čisté,
pyšné pokoří   H čas.
On   E dává to   A věčné a   E jisté,
co najít   tou H ží každý   E z nás.
2.  E Duše má   A velebí   E Pána,
vždyť jeho   důvěru   H mám,
  E oběť má   A Jemu je   E dána,
já lásku   a   H život mu   E dám.
Bůh pro   radost   A světlo je   E denní,
skrze mě   učinil   H plán.
  E slavit bu A dou poko E lení,
že Božího   H Syna jim   E dám.
Zpěvník ProScholy.cz 2023