Jidáš

2343

Autoři: Učedníci, Josef Hrubý

Skrýt akordy
1.  A m Jen pojďte,   pojďte, žoldnéři,
Ježíše v   hrsti   E mám,
za třicet   skromných stříbrných,
za třicet   vám ho   A m dám.
Vezměte meče   s holemi,
ať není   žádný   E strach,
aby nám   mezi přáteli,
aby nám   neup F lách.   A m
C Jidáš již   v čele   tažení
vykročil na   po G vel,
Ježíš už   ví to:
F "Zdá se   mi, přichází   čas, abych   E šel."
2.  A m Mistře, buď   pěkně pozdraven,
horká dnes   bude   E noc,
ukáží tobě   žoldnéři,
kdože má   v zemi   A m moc.
Hle, zde   je prý   král židovský,
urozený to   E stav,
kde však   má to   své království,
kde má   svůj královský   F háv.   A m
C Ježíše hned   se chopili,
v žalář   před soud   pak   G s ním,
neboť je   tuze   F nemilý
otylcům farizej E ským
Zpěvník ProScholy.cz 2023