Potifar

2349

Autoři: Učedníci, Josef Hrubý

Skrýt akordy
1.  D m Do prachu   padněte tváří,   vždyť je   to on,
ulicí města   projíždí sám   faraon,
C ten, kdo   si na   krku hlavu   chce ponechat,
D m úctu těď   C musí mu   D m vzdát.
Řinčení gongů   s třesk   bičů udřených,
třpyt čepelí   v ulicích   musí zahnat   smích,
C ten, kdo   si na   sobě kůži   chce ponechat,
D m do prachu   C padne a   D m rád.
R:  Kliď se   kupče s   tou karavanou,
ať šelmy   vás k   večeři nedosta C nou,
faraón v   noci neblaze   G spal,
G m klaňte se   H raději   A o kousek   D m dál.
Odpusť, Pane,   já nejsem   tu sám,
otroky zdaleka   s sebou   tu   C mám,
fešák z   východu či   muži jak   G strom.
No   G m dobrá, teď   H kliď se,
je tu   A fara D m on.
Zpěvník ProScholy.cz 2024