Sen (Josef Egyptský)

2350

Autoři: Učedníci, Josef Hrubý

Skrýt akordy
1.  G Řekni co   se ti   jen zdálo   a   C já ti   to odpo G vím,
řekni víc   a nebo   málo,   C dřív, než   ze snu   bude   G dým,
C dřív, než   spadnou víčka   G zas,
dřív, než   C dozvíme se,   D co je   vlastně   G v nás.
G Každému se   něco zdálo,   C každý svoje   sny si   G sní,
někdo víc   a někdo   málo a   C nikdo nic   ti nepo G ví,
C proč se   ti zdál   tenhle   G sen, proč   C za tebou   přišel až   G sem
proč   C nepokoje stal   se   D pádným důvo G dem.
R:  D Asi by   to za   to   G stálo, kdybych   C vyložil ti   ten tvůj   G sen,
D nezakrývej hodně   E m ani málo,   C s pravdou   musíš   G ven,
D asi by   to za   to   G stálo, kdybych   C řekl ti,   kde sen   se   G vzal,
D povídej, co   v hlavě   E m tvý se   C dálo,   D řeknu ti   co   G dál.
2.  G Jako had   se život   vlní, ja C ko vír   se otá G čí,
chvilku býváš   na výsluní   C a pak   liják šaty   rozmá G čí,
C zvedl ses   a před   tím   G spad,
C někdy sytý   seš, pak   přijde   G hlad
někdo   C nesnáší tě   a   D někdo má     G rád.
R:  D Asi by   to za   to   G stálo, kdybych   C vyložil ti   ten tvůj   G sen,
D nezakrývej hodně   E m ani málo,   C s pravdou   musíš   G ven,
D asi by   to za   to   G stálo, kdybych   C řekl ti,   kde sen   se   G vzal,
D povídej, co   v hlavě   E m tvý se   C dálo,   D řeknu ti   co   G dál.
Zpěvník ProScholy.cz 2023