Safenat Paneach

2351

Autoři: Učedníci, Josef Hrubý

Skrýt akordy
1.  D m Hej vy,   tam u   těch královských   bran,
na špiony   z ciziny   dobrej nos   C mám,
faraon by   se možná   i   G ptal,
kdo   G m platí vás   B za úkol,   A zradu kdo   D m dal.
2.  D m Odpusť, pane,   my kupujem   chléb,
nejdeme probouzet   svár ani   C hněv,
v dobrém   přišli jsme,   v dobrém   chceme   G jít,
G m pro naše   B rodiny   A jídlo chceme   D m vzít.
R:  D m Do prachu   padněte tváří,   vždyť je   to on,
ulicí města   jak jel   by sám   faraon,
C ten, kdo   si na   krku hlavu   chce ponechat,
D m úctu teď   C musí mu   D m vzdát.
D m Řinčení gongů   a třesk   bičů udřených,
třpyt čepelí   v ulicích   musí zahnat   smích,
C ten, kdo   si na   sobě kůži   chce ponechat,
D m do prachu   C padne a   D m rád.
3.  D m Hej vy,   tam u   těch královských   bran,
zdá se   mi, že   já vás   od někud   C znám,
královská stráž   vás doprovo G dí,
dnes   G m horko je,   B chládek vám   A neuško D m dí.
Zpěvník ProScholy.cz 2023