Bůh to kázal

2361

Autoři: Učedníci, Josef Hrubý

Skrýt akordy
1.  E m Moj G žíš,   E m Moj G žíš, stále   E m Moj G žíš,
H 7 slyším jen   moh být   E m krá G lem,
E m krá G lem, egyptským   E m krá G lem,
H 7 vládnout všem.
R:  Bůh to   E m G zal,   A abych   C šel
E m před zvůlí   G model chránit   A Izra C el
E m otroctví   G lidu spálit   A na po C pel
už je   ten   E m čas.
2.  E m Sláb G ne,   E m sláb G ne, Egypt   E m sláb G ne,
už jen   H 7 chřadne zem,
ten kdo   E m vlád G ne,   E m vlád G ne,
ten, kdo   E m vlád G ne, účty   H 7 složí všem.
R:  Bůh to   E m G zal,   A abych   C šel
E m před zvůlí   G model chránit   A Izra C el
E m otroctví   G lidu spálit   A na po C pel
už je   ten   E m čas.
3.  E m Moj G žíš,   E m Moj G žíš, stále   E m Moj G žíš,
už se   H 7 chvěje zem,
E m G ny,   E m G ny, Egypt   E m G ny
sčítá   H 7 k obětem.
R:  Bůh to   E m G zal   A abych   C šel,
E m před zvůlí   G model
chránit   A Izra C el,
E m otroctví   G lidu spálit   A na po C pel.
Bůh to   E m G zal   A abych   C šel,
E m před zvůlí   G model
chránit   A Izra C el,
E m otroctví   G lidu spálit   A na po C pel
už je   ten   E m čas.
Zpěvník ProScholy.cz 2024