Sochy

2363

Autoři: Učedníci, Josef Hrubý

Skrýt akordy
1.  H m add4 Proč věk   mých otců   jak balvan   mě tíží,
Gb m egyptských bohů   já se   E m nedovolám.
H m add4 Proč jejich   sochy tak   na mě   teď vzhlíží
Gb m a rty   se pohnuly,   já jsem   E m s nimi   sám.
R:  H m To neprohrál   by žádný   farao,
Gb m to neprohrál   by žádný   E m farao.
2.  H m add4 Teď už   to vím,   oni neměli   jít,
Gb m kéž byl   to obraz,   jenž se   E m do tmy   jen vryl.
H m add4 Nejsem to   já, kdo   se měl   tady skrýt,
Gb m kde jsou   ty doby,   kdy jsem   E m z válek   si žil.
R:  H m To neprohrál   by žádný   farao,
Gb m to neprohrál   by žádný   E m farao.
3.  H m add4 Musí to   vidět svět,   ať mě   to sklátí,
Gb m Egypt že   ještě nikdo   E m neporazil,
H m add4 když mám   tu vojsko,   tak ať   se to   mlátí,
Gb m a svět   to pozná,   že v   něm   E m farao žil.
R:  H m To neprohrál   by žádný   farao,
Gb m to neprohrál   by žádný   E m farao.
C:  A sus2 Veď nás   dál, Pane,   od zlého   jen,
G málo lásky   je   E na každý   den.   E m
R:  H m To neprohrál   by žádný   farao,
Gb m to neprohrál   by žádný   E m farao.
Zpěvník ProScholy.cz 2024