Jen kapek pár

2365

Autoři: Učedníci, Josef Hrubý

Skrýt akordy
1.  E m Cesta   A pouští těžká   je,   E m
bez víry H m  a   naděje C
se láska   s   D hadem objímá.   E m
Duši   A vyprahlé jak   žár,   E m
H m slunko život   dá či   zmar,   C
kdo vítězí,   D  kdo   prohrává.   E m
R:  H m Jen kapek   pár pošli   mým E m
nezod H m povězeným tajemst C vím,
D jen kapek   pár pošli   mým;   E m
cesta   A pouští těžká   je,   E m
bez víry   H m a naděje C
se láska   s   D hadem objí E m má.
2.  E m Z živě   A mrtvých milníků E m
žije   H m slabost viníků,   C
cizí   D jsou pak   slova chval.   E m
V písku   A skryli ideál E m
zmizel   H m důvod, proč   jít dál,   C
ptám se,   D kdo z   nich lásku   sňal.   E m
R:  H m Jen kapek   pár pošli   mým E m
nezod H m povězeným tajemst C vím,
D jen kapek   pár pošli   mým;   E m
cesta   A pouští těžká   je,   E m
bez víry   H m a naděje C
se láska   s   D hadem objí E m má.
M:  E m   A   E m   H m   C   D   E m
3.  E m Mnohým   A život stal   se hrou,   E m
nesnad H m nou a   někdy zlou,   C
dvojí   D tvář má   jeden   E m smích.
Navzdor   A času hlubinám E m
k vytou H m ženým krajinám C
jdem zas   dál D  ve   stopách tvých.   E m
Zpěvník ProScholy.cz 2024