Bouře

2381

Autoři: Učedníci, Josef Hrubý

Skrýt akordy
1.  D m Nad obzorem D sus2  tmavne     D m zem,
zem, co   se   D sus2 valí vesmí D m rem.
Jen zlomek   D sus2 času je   bezedný   D m klid,
bude bouře,   D m 7   G 7
G m 6 bude   D m bouře.   D m 7   G 7   G m 6   E m 7   A
2.  D m Pročítám   D sus2 stránky prorockých   D m knih,
jak lidé   D sus2 maří životů   D m svých,
co bylo,   to   D sus2 ztratí smysl   a   D m dech,
bude bouře,   D m 7   G 7
G m 6 bude   D m bouře.   D m 7   G 7   G m 6   E m 7   A
R:  D m Prostorem vesmíru D m 7
G 7 letí roje   G m 6 falešných tváří,
D m šitých na   míru,   D m 7
G 7 šíří se   od   země a   G m 6 všichni se   tváří,
D m že znají   nebeský   D m 7 klid
G 7 a šrámům   na duších   tak   G m 6 dobře se   daří,
D m tak málo   jsme stihli   mít D m 7
G 7 a slunko   zvolna stále   G m 6 slaběji září,
bude   A bouře.   H   G   D sus2
D m Nad obzorem D m 7  nemocná   D m zem,
tiše se   D m 7 modlí s   vesmí D m rem.
Hluboko   D m 7 v nás   se rozplyne   čas,   D m
bude   E m 7 bouře.   A
D m Proč právě   přes míru D m 7
G 7 šíří se   nákaza na   G m 6 vzdálenost věků,
D m obrana vesmíru D m 7
G 7 už cítí   ohrožení   G m 6 dalekých světů,
D m hledá se   rušivý   D m 7 zdroj,
G 7 typický vlivem   na svůj   G m 6 život a   stáří,
D m jak chladný   bezcitný stroj,   D m 7
G 7 tam někde   u hvězdy,
co   G m 6 slaběji září,   D m   D m 7
G 7 tam někde   u hvězdy,
co   G m 6 slaběji září.   D m   D m 7
Zpěvník ProScholy.cz 2024