Ještěří blues

2390

Autoři: Učedníci, Josef Hrubý

Skrýt akordy
1.  E m Od stvoření
G   A vzdálení jsme   pár   E m let,
stovky pokolení
G jak šel   A čas změnily   E m svět.
Jedni když   jsou,   G je po   nich   A znát,
že byl   tady   E m člověk.
Jedni jak   ještěři jdou,
G   A bál by   se jich   i sám   E m pravěk.
R:  Jen mi   řekni, co   G dělat,
když už   musím se   A setkat s   duší,
co sytí   se   E m tmou.
2.  E m Tak moc   chtěl bych   žít,
G   A abych neviděl   E m pláč.
Tak moc   chtěl bych   být   G s těmi,
co   A vědí, zda   dobro a   E m nač.
Lidem hůř   se jde   dál,
G zborcený   A věci se   napravu E m jou.
Kdekdo to   vzdal,
G slyšet je   A dupání, ještěři   E m jdou.
R:  Jen mi   řekni, co   G dělat,
když už   musím se   A setkat s   duší,
co sytí   se   E m tmou.
3.  E m Věř, Bože   můj
G   A jeden pocit   mám   E m rád.
Tvým dětem   nemůže nikdo   vzít,
G   A co jim   nemohl   E m dát.
Hned je   mi líp,
G   A zas mám   sílu jít   E m dál.
Hned je   mi líp,
G byl jsi   to   A Ty,
kdo všechno   mi   E m dal.
R:  Jen mi   řekni, co   G dělat,
když už   musím se   A setkat s   duší,
co sytí   se   E m tmou.
Zpěvník ProScholy.cz 2024