Vzývám jméno Ježíš

Skrýt akordy
  Vzývám jméno   Ježíš,
vzývám jméno   Ježíš,
vzývám jméno   Ježíš,
haleluja.
Vzývám jméno   Ježíš,
vzývám jméno   Ježíš,
vzývám jméno   Ježíš,
haleluja.
Svou sílu   hledám ve   Tvé moci,
mám obléknutou   Boží zbroj,
ten boj   však vedu   proti mocnostem,
které ovládají   tento věk   tmy.
Svou sílu   hledám ve   Tvé moci,
mám obléknutou   Boží zbroj,
ten boj   však vedu   proti mocnostem,
které ovládají   tento věk   tmy.
Zpěvník ProScholy.cz 2024