Hospodinu náleží kralovat

2468

Autor: Ladislav Štěpán

Skrýt akordy
  Jen Tobě   se budou   všichni lidé   klanět,
jen Tobě   vzdají slávu,   moc i   čest,
jen Tobě   zní chvála   lidu Izraele,
jen Tobě   patří díky   za mé   spasení.
Vždyť Hospodinu   náleží kralovat,
vždyť Hospodinu   náleží kralovat.
Vždyť Hospodinu   náleží kralovat,
vždyť Hospodinu   náleží kralovat.
Zpěvník ProScholy.cz 2024