Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina (Žalm 1)

2679

Autor: Petra Ambrosová

Skrýt akordy
  sloky: recitativ
R:  A m Blaze tomu,   kdo svou   D m naději   E vložil,
A m blaze tomu,   kdo svou   F naději   E 7 vložil,
A m blaze tomu,   kdo svou   D m naději   E 7 vložil do   Hos A m podina,
F Hospodi G na!
1.  Blaze tomu,   kdo nechodí,   jak mu   radí bezbožní,   nepostává na   cestě, kudy   chodí hříšní,
a nezasedá   ve shromáždění   rouhačů.
2.  Ale má   zalíbení v   Hospodinově zákoně   a o   jeho zákoně   přemítá dnem   i nocí.
R:  A m Blaze tomu,   kdo svou   D m naději   E vložil,
A m blaze tomu,   kdo svou   F naději   E 7 vložil,
A m blaze tomu,   kdo svou   D m naději   E 7 vložil do   Hos A m podina,
F Hospodi G na!
3.  Podobá se   tak stromu   zasazenému u   vodních proudů,   ve svůj   čas přináší   ovoce.
4.  Listí mu   nevadne a   daří se   mu vše,   co koná.
R:  A m Blaze tomu,   kdo svou   D m naději   E vložil,
A m blaze tomu,   kdo svou   F naději   E 7 vložil,
A m blaze tomu,   kdo svou   D m naději   E 7 vložil do   Hos A m podina,
F Hospodi G na!
5.  Jinak je   tomu s   bezbožnými, zcela   jinak: Jsou   jako pleva   rozvátá větrem.
6.  Vždyť Hospodin   dbá o   cestu spravedlivých,   ale cesta   bezbožných skončí   záhubou.
R:  A m Blaze tomu,   kdo svou   D m naději   E vložil,
A m blaze tomu,   kdo svou   F naději   E 7 vložil,
A m blaze tomu,   kdo svou   D m naději   E 7 vložil do   Hos A m podina,
F Hospodi G na!
Zpěvník ProScholy.cz 2023