Jen láska zůstává

2784

Autor: Hana Svobodová
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Skrýt akordy
1.  A Aby se   život   E písní stal,   H m aby byl   jak slunce   Gb m žár,   E
A za vše,   co přijde,   E Pána chval   H m a lásku   dávej   Gb m dál,   E  světu   A dál.
R:  A Všechno pomíjí,   jen   Gb m láska zůstává,
D největší je,   Bože, láska   A Tvá,
E ve   A zkouškách bolestných,
v časech   Gb m dobrých, v   časech zlých,
D láska Tvá   mi pomá H m há,
E abych šel   Gb m dál.   A   E
2.  A Aby se   život   E láskou stal,   H m jak zrno,   co se   Gb m mění   E v klas,
A za vše,   co přijde,   E Pána chval,   H m přineseš plody   Gb m ve svůj   E čas, ve   svůj   A čas.
R:  A Všechno pomíjí,   jen   Gb m láska zůstává,
D největší je,   Bože, láska   A Tvá,
E ve   A zkouškách bolestných,
v časech   Gb m dobrých, v   časech zlých,
D láska Tvá   mi pomá H m há,
E abych šel   Gb m dál.   A   E
3.  A Aby se   život   E světlem stal,   H m jež srdce   mnohá   Gb m zapá E lí,
A za vše,   co přijde,   E Pána chval,   H m svou pomoc   od nás   Gb m nevzdá E lí, nevzdá A lí.
E abych šel   Gb m dál.   Gb
Zpěvník ProScholy.cz 2024