D / F tím ne, G 9 Před můj tvou ří, D Pa tvá A / D G / D Před tvou ho tíž. D chu hří A G maj vi dím, D / F Pa ne, G 9 ří, tvá D můj E m Vím, Před tvou H G maj za kříž. D A ne seš mne do stá E m vám, sla A lu D když tvou, G jsem po D vám. ru ku D krá čet A když smím, G ti
Skrýt akordy
1.  /: Před   tvou   D tváří, můj   Pa G add9 ne,
D /Gb tím   G maj hříchu   A mého   D tíž.   A /D     G /D
Před tvou   D tváří, můj   Pa G add9 ne,
vi D /Gb dím,   G maj za mne   A neseš   D (1.) kříž.   :/   H (2.) kříž
R:  E m Vím,   D sílu   G tvou, když   jsem   A slabý
dostá E m vám,   D kráčet   G smím,
když ti   A ruku podá D vám.
Zpěvník ProScholy.cz 2024