Jen v Kristu mám

2894

Autor překladu: Ladislav Štěpán

Skrýt akordy
  Jen v   Kristu mám   naději svou,
je světlem   mým i   písní mou.
Ta pevná   zem, ta   skála skal,
v žáru   i v   bouři úkryt   znám.
Jen pokoj   Tvůj, jen   láska Tvá,
jen ta   můj strach   vždy přemáhá.
Zachránce můj,   v něm   všechno mám,
v Kristově   lásce smím   tu stát.
On v   Kristu sám   se tělem   stal,
v něm   plnost Boží   přítomná.
Ten lásky   dar byl   popliván
těmi, jimž   byl ke   spáse dán.
Své smrti   kříž on   musel nést,
tak usmířen   byl Boží   hněv.
Když každý   hřích na   sebe vzal,
v Kristově   smrti smím   tu stát.
Ve skále   měl svůj   tmavý hrob,
On, světlo   světa, spoután   tmou.
Pak přišel   zlom v   den vítězný,
když Ježíš   vstal, byl   vzkříšený.
Tak zvítězil   nad hříchem   vším,
svou obětí   mě zbavil   vin.
Vím, on   je můj   a já   jsem s   ním,
Kristova krev   mi dává   žít.
Teď klid   a mír   v svém   srdci mám,
vždyť ve   mně Kristus   vládne sám.
Od prvních   chvil do   konce dní
Ježíš je   stále Pánem   mým.
A žádná   moc či   lidský hřích
mě nemůžou   vzít z   rukou Tvých.
Než zazní   hlas, než   přijde k   nám,
v Kristově   síle smím   tu stát.
Zpěvník ProScholy.cz 2024