Požehnaný (Stojím a poslouchám)

290

Autor: Jan Vaněk

seň tu o ťát Sto C maj jím chám pos a lou chám jím a pos lou tu Sto C maj ku. ku. ťát o seň
Skrýt akordy
1.  A Stojím a   poslou G chám
tu   D píseň věků   o děťátku,
co   A pro všechny   dnes přišlo   k   G nám,
však   D pro mnohé   jen na   památku.
Bolest   E bytí teď   musí   D nést
i   E radost lidskou   prožívat.   D
A Lidskými sny   může snít   G
a   D Boží láskou   milovat.
R:  Požehna A   C , Bože,   G svatý se   skláníš k   D nám.
Požehna A   C , já   G Tebe, Králi   přijí F mám.
E Láska přichá D zí,   E bídou víta D ná,
E v dítku   bezbran D ném,   E tolik zranitel D ná.
2.  Kolik touhy   může mít
láska, která   chce se   dát.
Když rozhodla   se ponížit
a v   člověku přebývat.
Narozený je   Bůh sám,
světu dán   je Boží   Syn.
S láskou   darován,
bude nám   všem spasením.
Zpěvník ProScholy.cz 2024