C ri D m glo D m a, D m Glo C ri a, D m C ne D m na D m bi. C va Bo hu slá B Hos di B mu po di nu D m Slá C je va Bo hu di va Bo hu C je mu A zás D m Slá tu pů. pů. tu di nu A zás B Hos po D A G Glo D B A m ri G D a.
Skrýt akordy
R:  D m Glo C ria,   D m     D m glo C ria,   D m     B sláva   C Bohu   D m na   C nebi.   D m
1.  /:   D m Sláva Bohu   C jedinému   B Hospodinu   A zástupů. :/
/:   D Glo A m _ B _ G _ri D a.   A     D     G  :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024