Boží láska

3171

Autor: Milan Poulíček

Skrýt akordy
  D m
A m Boží láska C     D
A m s námi   je,   G     D
A m Boží láska C     D
nás   A m miluje. (2x)
A m Boží láska.   G   D   G   D   G   D   A m
A m Boží láska   vždycky dává,
D m Boží láska   nepřestává,
A m Boží láska   G vítězí,
A m Boží láska   G vítězí.   A m
1.  Korintským 13
Kdybych mluvil   jazyky lidskými   i andělskými,   ale lásku
bych neměl,   jsem jenom   dunící kov   a zvučící   zvon.
Kdybych měl   dar proroctví,   rozuměl všem   tajemstvím a
obsáhl všecko   poznání, ano,   kdybych měl   tak velikou   víru,
že bych   hory přenášel,   ale lásku   bych neměl,   nic nejsem.
A kdybych   rozdal všecko,   co mám,   ano, kdybych   vydal sám
sebe k   upálení, ale   lásku bych   neměl, nic   mi to   neprospěje.
Láska je   trpělivá, laskavá,   nezávidí, láska   se nevychloubá
a není   domýšlivá. Láska   nejedná nečestně,   nehledá svůj
prospěch, nedá   se vydráždit,   nepočítá křivdy.   Nemá radost
ze špatnosti,   ale vždycky   se raduje   z pravdy.   Ať se   děje
cokoliv, láska   vydrží, láska   věří, láska   má naději,   láska
vytrvá. Láska   nikdy nezanikne.   Proroctví --   to pomine;
jazyky --   ty ustanou;   poznání --   to bude   překonáno. Vždyť
naše poznání   je jen   částečné, i   naše prorokování   je jen
částečné; až   přijde plnost,   tehdy to,   co je   částečné, bude
překonáno. Dokud   jsem byl   dítě, mluvil   jsem jako   dítě,
smýšlel jsem   jako dítě,   usuzoval jsem   jako dítě;   když
jsem se   stal mužem,   překonal jsem   to, co   je dětinské.
Nyní vidíme   jako v   zrcadle, jen   v hádance,   potom však
uzříme tváří   v tvář.   Nyní poznávám   částečně, ale   potom
poznám plně,   jako Bůh   zná mne.   A tak   zůstává víra,   naděje,
láska --   ale největší   z té   trojice je   láska.
Zpěvník ProScholy.cz 2023