On je ta láska

3205

Autor: Milan Poulíček

Skrýt akordy
1.  G Možná že   jsi nikdy   C nepoznal   G lásku,   C
G možná že     C nikdo neměl   G rád.   C
G Byl jsi   sám ve   světě   C ztracený.
A m Teď tady   stojíš a   váháš,
D srdce tvé   se zachvělo.
R:  On je   ta   C láska, kterou   jsi   G hledal,
On je   ta   C láska, Bůh   G náš,
On je   ta   C láska, kterou   jsi   G hledal,
On je   ta   C láska,   D Bůh   G náš.
2.  G Možná že   tvůj   C život za   moc   G nestál,   C
G možná že   zby C tečně marnils   G čas.   C
G Ptal ses:   „Komu na   mně   C záleží?“
A m Teď je   tady Pán   a chce   ti něco   říct,
D že velikou   lásku k   tobě má.
R:  On je   ta   C láska, kterou   jsi   G hledal,
On je   ta   C láska, Bůh   G náš,
On je   ta   C láska, kterou   jsi   G hledal,
On je   ta   C láska,   D Bůh   G náš.
3.  G Možná že   tvá   C víra byla   G slabá,   C
G možná že   ti   C nikdo neřek   G víc.   C
G Zatím slyšels   C málo jeho   G Slovo,
A m Slovo pravdy   slovo lásky,
jež nám   D svými ústy   zvěstoval.
R2:  Pán Ježíš   C Kristus, on   je ta   G láska,
Pán Ježíš   C Kristus, Bůh   G náš,
Pán Ježíš   C Kristus, on   je ta   G láska,
Pán Ježíš   C Kristus,   D Bůh   G náš.
4.  G Já jsem   ta cesta,   C pravda i   G život,   C
k   G Otci Já   jsem   C cesta jedi G ná.   C
G Vydej mi   svůj život,   C život svůj     G tobě dám.
A m Chci se   nyní stát   tvým Pánem,
v   D tvém životě   kralovat.
R3:  Já jsem   ta   C láska, kterou   jsi   G hledal,
Já jsem   ta   C láska, Bůh   G tvůj,
Já jsem   ta   C láska, kterou   jsi   G hledal,
Já jsem   ta   C láska,   D Bůh   G tvůj".
Zpěvník ProScholy.cz 2024