Odevzdávám

3276

Autor: Jan Vaněk

Skrýt akordy
R:  E mi Odevz G dávám, odevz C dávám
A mi sebe sama,
E mi odevz G dávám   A mi z hloubi   srd H 7 ce.
E mi Odevz G dávám, odevz C dávám
se   A mi vzpomínkama,
E mi odevz G dávám   A mi probodlému,
H 7 sám se   odevzdal E mi .
1.  C Tajem G stvím protka D né činy   A mi milování,
C co čas   tak   G mocný nespá E mi lil.   C   D
C Denno G denním vzpomí D náním, Božím   A mi přijímáním
C setká G vat se   umož H 7 nil.
2.  C Tísni G vé i   radost D né skutky   A mi vykonané,
C kdo by   G o ně   mohl   E mi stát?   C   D
C Kdo mou   G žití píseň   D znovu   A mi vyposlechne?
C Komu se   G můžu odevz H 7 dat?
R2:  C Odevz G dávám, odevz D dávám
A mi sebe sama,
C odevz G dávám   E mi z hloubi   srd C ce.
D Odevz C dávám, odevz G dávám
se   D vzpomínkama,
A mi odevz C dávám   G probodlému,
H 7 tíhu hříchu   znal.
Zpěvník ProScholy.cz 2024